Hoppa till sidans innehåll

Dagordning för årsmötet

25 FEB 2015 13:25
Här är dagordningen för årsmötet den 4/3 2015 kl. 18, på restaurang Engelen, Kornhamnstorg 4.
  • Skapad: 25 FEB 2015 13:25

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
14. Val av sekreterare och kassör samt två till fem ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
15. Val av två till tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
16. Val av en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta.
17. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
18. Övriga frågor.

 

Grafisk verksamhetsplan.png

e-site-verification: googlec3719bc0e40940a2.html   

Postadress:
Stockholms KK - Klättring
SBA, Norrtullsgatan 36
11345 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@klatterklubben....

Se all info