Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2012-01-31

09 APR 2012 18:24
Protokoll fört vid Stockholms klätterklubbs årsmöte 2012-01-31 på Restaurang Engelen, kornhamnstorg 59B, Stockholm.
 • Skapad: 09 APR 2012 18:24

 

 

 

 

 Protokoll fört vid Stockholms klätterklubbs årsmöte 2012-01-31 på Restaurang Engelen, kornhamnstorg 59B, Stockholm.

 

 • Mötet öppnades av sittande ordförande, Robert Rosenzweig.
 • Röstlängden fastställdes, på plats fanns tolv deltagare varav tio betalat medlemsavgift för 2012
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Robert berättade att kallelse gick ut med fakturan plus per mail två veckor innan (16 jan).
  Mötet fann att det utlysts på rätt sätt.
 • Föredragningslistan kunde fastslås som den gått ut.
 • Till ordförande för mötet utsågs Robert Rosenzweig. Till sekreterare för mötet utsågs Gustav Öhman
 • Till att justera protokollet och agera rösträknare vid eventuella omröstningar utsågs Alexander Raofinia
 • Robert och de närvarande kommittéansvariga föredrog klubbens verksamhetsberättelse för 2011.
 • Mikko föredrog klubbens Balans och resultaträkning för 2011. Under året har klubben gjort en förlust på ca 4000, men har ändå ett eget kapital på ca 216000 och har därmed en fortsatt solid ekonomisk situation.
 • Klubbens revisor, Elisabeth Käll, kunde inte närvara vid mötet, men hennes revisionsrapport visades upp. Hon har granskat förvaltningsberättelsen och rekommenderar att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen
 • Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsens förslag är att senioravgifterna hålls oförändrade (300 kr) medan junioravgifterna höjs till 200 kr. Detta bifölls.
 • Styrelsen presenterade en verksamhetsplan för 2012. I denna stod att vi räknar med ett medlemstapp till 640 medlemmar. I budgeten har detta reviderats till 710.
  Mikko föredrog en budget på nollresultat där inga idrottslyfts eller lokstödspengar räknats in. Som en konsekvens av färre medlemmar har bidrag till medlemsansvarig och kassör minskats och utskickskostnaderna pressats.
  Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes av årsmötet.
 • Till årsmötet hade inga motioner inkommit.
 • Val av förtroendevalda
  • Till föreningens ordförande för en tid av 1 år omvaldes Robert Rosenzweig.
  • Till sekreterare för en tid av ett år omvaldes Gustav Öhman
  • Till kassör för en tid av ett år nyvaldes Manne Forsdik
  • Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år valdes Mattias Ågren, Anna Lindam, Hanna Boström och Mikko Kylmänen
  • Till suppleanter i styrelsen en tid av 1 år valdes Helena Brogren, Viktor Wiksell och Gustav Forssell.
  • Till revisor för en tid av ett år omvaldes Elisabeth Käll. Mötet beslutade att uppmana Elisabeth att utse en egen suppleant.
  • Till valberedning för en tid av ett år utsågs Jacob Sternius (ordf) samt Alexander Raofinia
 • Inga övriga frågor att tas till protokollet togs upp.
 • Robert avslutade mötet, och tackade deltagarna.

 

Stockholm 2012-01-31

 

Gustav Öhman

 

 

Justeras

 

 

Alexander Raofinia

Skribent: Gustav Öhman

 

Grafisk verksamhetsplan.png

e-site-verification: googlec3719bc0e40940a2.html   

Postadress:
Stockholms KK - Klättring
SBA, Norrtullsgatan 36
11345 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@klatterklubben....

Se all info