Hoppa till sidans innehåll

Styrelseprotokoll 2012-04-16


 

 

 

 

 Protokoll fört vid Stockholms klätterklubbs styrelsemöte 2012-04-16 på Dieselverkstan, Sickla.

Närvarande
Robert Rosenzweig (ordf), Gustav Öhman (sekr), Mattias Ågren, Anna Lindam, Helena Brogren, Viktor Wiksell.

 

1.     Mötets öppnade

Mötet öppnades av Robert

2.     Val av justeringsperson

Till att justera protokollet utsågs Mattias Ågren.

3.     Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 28/5 kl 18:30 på dieselverkstan.

4.     Genomgång av föregående protokoll

Gustav Presenterade protokollet från föregående möte. Helena påpekade att det läger som diskuterades då var det lokala lägret, inte en eventuell ålandsresa.

5.     Rapporter från ansvariga och kommittéer

Medlemsansvarig

Anna rapporterade att antalen medlemmar är större än förväntat. Det uppgår fn till ???. Det är osäkert om alla medlemmar är rätt registrerade pga bytet till IdrottOnline. Eftersom det är troligt att Mattias är en av de ”drabbade” skall han kolla om han finns i registret. Det finns fortfarande en del överlämning kvar att göra från Mikko.

Ungdomskommitten

Ungdomsverksamheten löper på med god stämning och bra utveckling hos de aktiva.

Vi har inte fått några bidrag från förbundet för ett ålandsläger. Viktor skall taq kontakt med Mikko för att följa upp vad som hänt med vår ansökan. Det finns även ett behov av att följa upp rutiner för hur pengar söks och bokförs så att det stämmer med hur vi budgeterat.

Det påmindes även om att det nästa helg är JSM i lead på Telefonplan.

Utildningskommitten

Det ska ha varit en grundkurs den 31 mars. Ingen av de närvarande hade dock mer information om hur det gått. Den 5-6 maj kommer det hållas en fortsättningskurs.

Access

Från accesshåll rapporterades om att resevatsbildningen på tyresö nu är klar och att det finns beslut på att befintliga borrbultar får bytas. Rapporterades även om att det kommit en ny kontaktperson från HSB för nybyggnationen vid ryssgraven och att denne kontaktats.

Tävling

Inget att rapportera.

Ekonomi

Kassören var ej närvarande och ingen annan hade något att rapportera.

6.     Informationsspridning

Mattias får i uppdrag att hålla ett vakande öga på våra informationskanaler, så att vi inte glömmer bort att informera medlemmarna om våra aktiviteter.

Vi beslutade också att anamma en standard från förbundet när det gäller mail inom styrelsen, där vi i rubriken anger ”Svata”, ”Akut” resp ”Info” för att det skall vara lätt att se vilka mail som kräver någon form av åtgärd.

Vidare beslutades om en rutin för kallelse till styrelsemöten. Kallelse går ut till samtliga styrelsemedlemmar och funktionärer. Svar förväntas alltid från alla ordinarie ledamöter.

Protokoll skall finnas publicerat senast en vecka efter varje möte.

7.     Avtal med Decathlon

Robert har konstaterat att Decathlons förslag till avtal kan bli ganska krångligt. Vi avvaktar med att skriva något avtal tills vi pratat med Addnature också.

8.     T-tröjorna

Robert presenterade ett nytt förslag till design. Detta skall lämnas över till Adam.

9.     Klubbdagen

Vi  kör en klubbdag på Häggsta i all enkelhet den 23:e som planerat.

10.Resa till Utby

Climb-inn har flyttats. Vi inskränker vårt officiella engagemang till att sprida information via vår facebook-sida.

11.”Stockholmsveckan”

Vi tycker  fortfarande att det är en kul idé att utropa en stockholmsvecka i bohuslän. Exakt när och hur är fortfarande oklart, men Robert äger frågan tills vidare.

12.Mötets avslutande

Robert avslutade mötet.

Stockholm 2012-04-24

 

Gustav Öhman

Justeras

 

Mattias Ågren

Uppdaterad: 24 APR 2012 20:56 Skribent: Gustav Öhman

 

Grafisk verksamhetsplan.png

e-site-verification: googlec3719bc0e40940a2.html   

Postadress:
Stockholms KK - Klättring
SBA, Norrtullsgatan 36
11345 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@klatterklubben....

Se all info