Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

09 FEB 2011 16:45
Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte i stockholms klätterklubb.
  • Skapad: 09 FEB 2011 16:45

Årsmötet hålls den 15 februari kl 18:00 i restaurang Engelens källare, Kornhamnstorg 59 B, Stockholm
Efter årsmötet serveras middag till de deltagare som anmält sig senast 12 februari.

Anmälan sker till This is a mailto link eller Robert Rosenzweig 0707 685042

 

Dagordning:

 

1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.      Fastställande av föredragningslista.
4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.      Val av protokolljusterare och rösträknare.
       a)     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
       b)     Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8.      Fastställande av medlemsavgifter.
9.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11.  Val av...
       a)     föreningens ordförande för en tid av 1 år;
       b)     sekreterare och kassör samt 2 till 5 ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
       c)      2 till 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
       d)     1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
       e)     2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
12.  Övriga frågor.
       a) Diskussion kring klubbens framtida inriktning.


Möteshandlingar och ev uppdaterad dagordning kommer finnas tillgängliga på klubbens hemsida www.klatterklubben.com

MVH
/Styrelsen

Skribent: Gustav Öhman

 

Grafisk verksamhetsplan.png

e-site-verification: googlec3719bc0e40940a2.html   

Postadress:
Stockholms KK - Klättring
SBA, Norrtullsgatan 36
11345 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@klatterklubben....

Se all info