Kom åt din medlemsprofil!

Logga in till din medlemssida på idrottonline här. Här kan du också betala din avgift under 2023. Observera att systemet inte fungerar med firefox. 

Rabatter och medlemsbevis för exempelvis din försäkring hittar du via klätterförbundets hemsida.


 

 

Bli medlem!
Tills den 19/1 är inträdesfunktionen pausad på grund av byte av medlemssystem. Vi tackar för ert tålamod!

Vad kostar ett medlemskap och vad ingår?

                                                      Helmedlem Juniormedlem* Klubbmedlem


Försäkring                                         Ja                     Ja                     Nej
Utskick (Info via mail)                      Ja                     Ja                     Ja
SKF, UIAA & IFSC*** ´                    Ja                     Ja                     Nej
Kostnad                                          300                   200                    100


• OBS! Alla medlemskap gäller kalenderår.
*Med junior avses medlemmar till och med det år då de fyller 19.
**Prenumeration kan beställas separat via Svenska Klätterförbundet.
***Avser hurvida medlemskap i Svenska Klätterförbundet samt UIAA och IFSC ingår.
*Eftersom alla medlemskap gäller kalenderår, antas de medlemsavgifter som kommer in i december gälla nästkommande år (om inget annat anges).

 

I medlemskapet ingår också: 
– Möjligheten att delta på medlemsaktiviteter i Stockholms Klätterklubb
– Stötta vårt arbete för tillgänlig klättring i Stockholmsregionen
– Tillgång till rabatterade klätterresor i Stockholms Klätterklubbs regi