Årsmöte 19 januari 2024

Vi ses den 19 januari kl 19:00 på Klättercentret Akalla för AW och årsmöte. Du som vill dyker upp innan och klättrar, för att ansluta till möte och mat 19:00. Föranmälan krävs.

>> Anmäl dig till årsmötet här <<

Under mötet kommer vi bland annat:

⇒ Slå fast verksamhetsplan och budget för 2024-2025

⇒ Välja styrelse för kommande 2 år

⇒ Diskutera kommande förbundsmöte i Klätterförbundet, och klubbens viktiga frågor där.

Har du förslag eller motioner du vill skicka? Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet. Maila dem till sekreterare@klatterklubben.com


Styrelseuppdrag i SKK:

Valberedningen i Stockholms klätterklubb (SKK) söker dig som vill engagera dig i klubbens verksamheter. SKK har haft ett fantastiskt 2023 med stort 50-årsjubileum, olika aktiviteter på våra klippor, resor och mycket mer.

Nu söker vi dig som har viss tid att engagera dig – som alltid i föreningsverksamhet är det bra med egen entusiasm och drivkraft och ett plus om trivs att jobba i projektform. Du kan driva projekt som gäller utbildning, sociala aktiviteter som klätterträffar, resor eller utflykter. Dina klättermeriter är inte viktiga – men styrelseuppdraget kan förstås vara en bra rad att skriva på din meritförteckning.

Styrelsen har vanligtvis ett sammanträde per månad, ofta på klätterhallar så det går att kombinera med ett träningspass. Ring eller maila valberedningen, helst direkt men senast 12 januari.

Valberedningen SKK

Jacob Sternius, 070 2828 514, jacob.sternius@gmail.com

Yori Boström, 076-123 60 84, yoribos@gmail.com

Nedan finner du handlingar inför årsmötet:

⇒  Dagordning vid årsmotet 2024

Verksamhetsplan 2024-2025

Verksamhetsberättelse 2022-2023

Ekonomi-Årsredov -2023

⇒ Stadgar (Här kan du läsa om vilka regler som gäller för SKK)

Vilka uppdrag ska tillsättas?

⇒ Ordförande för en tid av 2 år.

⇒ Sekreterare och kassör samt 0 till 5 ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

⇒ 0 till 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.

⇒ 1 revisor jämte suppleanter för en tid av 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

⇒ 1 till 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, om det väljs två skall en utses till ordförande.

Styrelsen 2022-2024

Alexander Raoufinia Ordförande Ställer ej upp för omval
Anton Levein Sekreterare Ställer upp för omval
Manne Forsdik Kassör Ställer upp för omval
Renee Hyden Ledamot Ställer upp för omval
Mikael Engström Ledamot Ställer ej upp för omval
Amanda Hallin Ersättare Ställer upp för omval
Gustav Lilienfelt Ersättare Ställer ej upp för omval
Johan Dahlfors Ersättare Ställer ej upp för omval