Stadgar antagna vid årsmötet 2022

För den ideella föreningen Stockholms Klätterklubb med hemort i Stockholms kommun. Allmänt 1 § Ändamål Föreningen vill främja klättring och högfjällssport samt ge intresserade härför från Stockholm med omnejd ökade möjligheter till utövande av sådan sport i kamratlig samvaro. 2 § Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. […]